Esteu aquí

Els fets delictius continuen a la baixa a Sant Joan Despí, reduint-se un 7,2% durant l’any 2015

La Junta de Seguretat la componen els diferents cossos policials

25/04/2016 - Policia local

Les infraccions s’han reduït a la nostra ciutat un 7,2% durant l’any 2015, segons les dades aportades per la Junta de Seguretat Local, on estan representades les forces policials que actuen al territori.
La tendència a la baixa dels fets delinquencials és continuada des de 2011. Des d’aleshores s’ha constatat un descens de delictes del 10,5% a la ciutat.

Els fets delictius a Sant Joan Despí continuen a la baixa. Segons les dades fetes públiques per la Junta de Seguretat Local, durant l’any 2015 es van enregistrar a la ciutat un total de 1.236 infraccions penals, el que significa un descens del 7,2% respecte a l’any anterior (en 2014 van haver-hi 1.332). El descens s’ha donat en les diferents tipologies de delictes, tot i que els són contra el patrimoni (robatoris, furts, etc.) continuen, de lluny, sent els més habituals, (1.037 casos l’any passat). Tot i això, sí que hi ha un important descens, del 18,6%, en el cas de robatoris amb violència i intimidació. Li segueixen, de lluny, els delictes contra les persones (128), de trànsit (50) o d’ordre públic (22).

Les dades –facilitades per Mossos d’Esquadra– assenyalen que la tendència a la baixa pel que fa als fets delictius a la ciutat és continuada des de l’any 2011. En aquests darrers cinc anys, s’ha enregistrat un descens del 10,5% en les dades globals de delictes. Això ha estat possible, segons fons policials, pels diferents operatius posats en funcionament (com el pla especial de vigilància en habitatges) i, sobretot, per la participació ciutadana, aspecte que consideren fonamental, i per la coordinació dels cossos policials. En el cas de la Policia Local s’han fet campanyes intenses de vigilàncies específiques en llocs amb risc de robatoris sumant fins a les 855 intervencions.

La Junta de Seguretat Local agrupa representats dels diferents cossos policials que actúen al territori, i a la reunió del 21 d’abril, a més dels cossos policials, van participar representats de la societat civil del municipi, com ara comerciants, empresaris, veïns i representants de la comunitat educativa.