Esteu aquí

Informes d'avaluació cartes de serveis 2018

Cada carta de servei incorpora uns indicadors de gestió i avaluació, anualment es podrà consultar en aquest apartat el resultat de la gestió i avaluació de les cartes de servei disponibles.