Esteu aquí

Exempció taxa d’escombraries

L’exempció de la taxa d’escombraries és un ajut adreçat a pensionistes més grans de 60 anys i que compleixin els requisits següents:

  • Viure sol/sola i no tenir ingressos superiors a l’IPREM corresponent a l'any 2021 (564,90 euros/mes)
  • En cas de no viure sol/sola, els ingressos totals de la unitat familiar no han de superar els 750 euros/mes (entenent per unitat familiar el conjunt de persones censades en el mateix domicili, a més de la sol·licitant)
  • No tenir més d’un habitatge ni altres béns

Per poder gaudir d’aquesta exempció cal que presenteu la següent documentació:

  • Fotocòpia del/s justificant/s d'ingressos
  • Fotocòpia del DNI
  • Nom del propietari de l’habitatge

Llocs on s’ha de presentar la documentació:

Centre de Gent Gran Cirerers
Carrer de Sant Francesc de Sales, s/n
Tel. 93 749 73 97
Horari: de 9 a 13.30 h

Àrea de Serveis a la Persona
Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51
Horari: de 9 a 13.30 h

Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 de febrer al 4 de març de 2021