Audiència i informació pública

Aquest  tràmit té per objecte recollir l’opinió de les persones titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o mitjançant  les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres  persones o entitats.

 

Assumpte Data publicació Document
Proposta de reglament de funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l'Ajuntament de Sant Joan Despí 24/02/2023 PDF icon Proposta reglament de funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern.pdf
Aprovació inicial del Reglament que regula l’assignació del complement de
productivitat als empleats i empleades de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
28/04/2023 PDF icon Reglament complement de productivitat empleats/des Ajuntament SJD
Aprovació inicial del Pla d'emergència davant situacions de sequera a Sant Joan Despí 08/11/2023 PDF icon Plà d'emergència en situació de sequera de Sant Joan Despí.pdf
Nova redacció dels Estatuts del Consorci Sanitari Integral 19/03/2024