Esteu aquí

Servei Despientitats

Despi entitats

Es  un portal associatiu  del que l’Ajuntament de Sant Joan Despí disposa, sota conveni amb la Diputació de Barcelona. Es una plataforma virtual que es posa a l’abast de les associacions, amb la voluntat de:
 
  • Afavorir  la identitat digital de les entitats (metodologia 2.0, xarxes socials,..) impulsant, enfortint i dinamitzant les entitats i els seus webs associatius.
  • Facilitar vies telemàtiques de comunicació, informació entre l’administració i les associacions.
  • Mostrar a la ciutadania i al món que Despientitats és una xarxa de webs associatives que vol oferir una finestra a totes aquelles associacions que fan el dia a dia de Sant Joan Despí.

Prestacions i tràmits:
  • La oportunitat  a les entitats de fer-se  la seva pròpia web.
  • Accés de forma més eficaç a l’ informació d’interès per les entitats, en quant a assessorament dels  recursos, tràmits  i convocatòries d’altres administracions.
  • Via per accedir a models per la tramitació de subvencions locals, inscripció a cursos, participació en l’organització de festes i activitats de ciutat.
  • Accés a la informació de totes les entitats que formen el món associatiu local
  • Incloure les seves activitats a l’agenda local del portal Despientitats
  • Formació per incloure l’ús del portal com a mitjà  dins de la gestió de l’entitat