Habitatge públic

 

ADJUDICACIÓ DE 1 HABITATGE DE LLOGUER PER A LA GENT GRAN


Adjudicació d'1 habitatge de lloguer per a la gent gran situat al carrer Major, 31, de Sant Joan Despí. L'habitatge és d'un dormitori. 

Presentació de sol·licituds: de l'1 de setembre al 30 de setembre de 2023

Formes de presentació:

  • Presencialment a l'Oficina Local d'Habitatge, al Centre Miquel Martí i Pol (avinguda de Barcelona, 83-85, 1a planta, sala 12)
  • Telemàticament: presentant tota la documentació escanejada al correu hpodespi@ad-sa.com

Les persones interessades hauran de reunir els requisits establerts a les bases.

Documentació, bases i informació de la promoció:

 


 

 

ADJUDICACIÓ DE 1 HABITATGE DE VENDA DE PROMOCIÓ MUNICIPAL


Adjudicació d'1 habitatge de venda situat a l'avinguda de Barcelona, 81, de Sant Joan Despí. L'habitatge és de tres dormitoris, amb plaça d'aparcament i traster vinculat. 

Presentació de sol·licituds: de l'1 de setembre al 30 de setembre de 2023

Formes de presentació:

  • Presencialment a l'Oficina Local d'Habitatge, al Centre Miquel Martí i Pol (avinguda de Barcelona, 83-85, 1a planta, sala 12)
  • Telemàticament: presentant tota la documentació escanejada al correu hpodespi@ad-sa.com

Les persones interessades hauran de reunir els requisits establerts a les bases.

Documentació, bases i informació de la promoció:

 


 

 

PROMOCIÓ DE 53 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE VENDA EN DRET DE SUPERFÍCIE I RÈGIM DE COOPERATIVA
al carrer Major (sector ITV)

Nova promoció de 53 habitatges en règim de dret de superfície, amb protecció oficial de règim general, amb habitatges de dos i de tres dormitoris, amb traster i plaça d’aparcament vinculats.

Presentació de sol·licituds: del 12 d'abril al 2 de juny de 2023

Les sol·licituds s'han de presentar:

Presencialment a l'Oficina Local d'Habitatge, al Centre Miquel Martí i Pol (despatx 9)

Per correu electrònic: comercial@qhs.cat

Les persones interessades hauran de reunir els requisits establerts a les bases.

Documentació, bases i informació de la promoció:

 

Llistats provisionals de persones admeses i excloses:

 

Llistats definitius de persones admeses i excloses:

 

Resultat del sorteig celebrat el 5 de juliol de 2023:

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ADJUDICACIÓ DE 4 HABITATGES DE LLOGUER DE PROMOCIÓ MUNICIPAL


Quatre habitatges amb protecció oficial de lloguer en diferents promocions de Sant Joan Despí. Els habitatges són d'un dormitori, amb plaça d'aparcament i traster vinculat. 

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud d’inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial, juntament amb tota la documentació especificada a les bases, fins el 31 de març de 2023, a l’Oficina Local d’Habitatge, situada a les oficines d’ADSA, a l’av. Barcelona, 83-85, planta 1, sala 12 de Sant Joan Despí.

Formes de presentació:

  • Presencialment: demanant cita prèvia al telèfon 93 373 07 61
  • Telemàticament: presentant tota la documentació escanejada al correu hpodespi@ad-sa.com

El nostre horari d’atenció presencial amb cita prèvia és el següent: dilluns de 10 a 13.30 hores i de 15.30 a 18.30 hores, dimecres de 15.30 a 18.30 hores i dijous de 10 a 13.30 hores.

Documentació, bases i informació de la promoció:

 

Llistat provisional de persones amb dret a participar:

 

Llistat definitiu de persones amb dret a participar:

 

Resultat del sorteig celebrat el 13 de juliol de 2023:

 

______________________________________________________________________________

 

 

PROMOCIÓ DE 105 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE VENDA RÈGIM COOPERATIVA
a l'avinguda de Barcelona amb Mare de Déu de la Mercè/Fontsanta


Nova promoció de 36 habitatges amb protecció oficial de venda en règim general-cooperativa (de 2 i 3 dormitoris, amb traster i aparcament) i de 69 habitatges amb protecció oficial de venda en règim concertat-cooperativa (de 3 dormitoris, amb traster i aparcament).

Presentació de sol·licituds: del 13 de juny al 8 de juliol de 2022

Les sol·licituds s'han de presentar a ADSA. Oficina Local d'Habitatge, al Centre Miquel Martí i Pol:
hpodespi@ad-sa.com Telèfon 93 373 07 61 (cita prèvia)

Les persones interessades hauran de reunir els requisits establerts a les bases.

Documentació, bases i informació de la promoció:

 

Llistats provisionals d'admesos:

 

Llistats provisionals d'exclosos:

 

Llistats definitius d'admesos:

 

Llistats definitius d'exclosos:

 

Resultat del sorteig

______________________________________________________________________________

 

PROMOCIÓ DE 6 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE DRET DE SUPERFÍCIE
a l'avinguda de Barcelona / carrer de Rius i Taulet (sector Metalarte)


Sis habitatges de compra en règim de dret de superfície amb protecció oficial de règim general de 2 i 3 dormitoris, amb traster i aparcament.

Presentació de sol·licituds: del 28 de març al 28 d'abril de 2022

Les sol·licituds s'han de presentar a ADSA. Oficina Local d'Habitatge, al Centre Miquel Martí i Pol:
hpodespi@ad-sa.com Telèfon 93 373 07 61 (cita prèvia)

Les persones interessades hauran de reunir els requisits establerts a les bases.

Documentació, bases i informació de la promoció:

 

Llistes provisionals admesos
 
Llistes provisionals exclosos
 
Llistes definitives admesos
 
Llistes definitives exclosos

 

Resultat del sorteig realitzat el 8 de juny del 2022

 

______________________________________________________________________________

 

PROMOCIÓ D'11 HABITATGES DE LLOGUER AMB PROTECCIÓ OFICIAL
a l'avinguda de Barcelona / carrer de Rius i Taulet (sector Metalarte)


Onze habitatges de lloguer amb protecció oficial de règim general d’1, 2 i 3 dormitoris, amb traster i aparcament opcional.

Presentació de sol·licituds: del 28 de març al 28 d'abril de 2022

Les sol·licituds s'han de presentar a ADSA. Oficina Local d'Habitatge, al Centre Miquel Martí i Pol:
hpodespi@ad-sa.com Telèfon 93 373 07 61 (cita prèvia)

Les persones interessades hauran de reunir els requisits establerts a les bases.

Documentació, bases i informació de la promoció:
 
 
Llistes provisionals d'admesos
 
Llistes provisionals d'exclosos
 
Llistes definitives d'admesos
 
Llistes definitives d'exclosos
 
Resultat del sorteig realitzat el 8 de juny de 2022
 

 

 

ADJUDICACIÓ D’UN HABITATGE DE PROMOCIÓ MUNICIPAL EN LLOGUER

RESERVAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AMB NECESSITAT D’HABITATGE ADAPTAT


Habitatge de lloguer, d’un dormitori, reservat per a persones amb discapacitat amb necessitat d’habitatge adaptat a la promoció de rbla. Josep Maria Jujol, 1-3.

Presentació de sol·licituds: del 28 de març al 28 d'abril de 2022

Les sol·licituds s'han de presentar a ADSA. Oficina Local d'Habitatge, al Centre Miquel Martí i Pol:
hpodespi@ad-sa.com Telèfon 93 373 07 61 (cita prèvia)

Les persones interessades hauran de reunir els requisits establerts a les bases.

Documentació, bases i informació de la promoció: