Habitatge públic

ADJUDICACIÓ D'1 HABITATGE DE VENDA AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE RÈGIM CONCERTAT

 

L'empresa municipal ADSA duu a terme el procediment d'adjudicació d'un habitatge de venda amb protecció oficial de règim concertat a l'avinguda de Barcelona, 81 de Sant Joan Despí.
 
Les persones interessades hauran de reunir els requisits establerts a les bases.
 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d'abril de 2021
 
Les sol·licituds es presentaran preferentment de forma telemàtica mitjançant correu electrònic a l'adreça olhsantjoandespi@ad-sa.com o mitjançant cita prèvia trucant al telèfon 93 373 07 61.

 

 


 

ADJUDICACIÓ D'1 HABITATGE DE LLOGUER RESERVAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AMB NECESSITAT D'HABITATGE ADAPTAT

 

L'empresa municipal ADSA duu a terme el procediment d'adjudicació d'un habitatge de lloguer reservat per a persones amb discapacitat amb necessitat d'habitatge adaptat a la promoció de l'avinguda de la Generalitat, 2A.

Les persones interessades hauran de reunir els requisits establerts a les bases.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza l'11 de desembre de 2020.

Les sol·licituds es presentaran preferentment de forma telemàtica mitjançant correu electrònic a l'adreça olhsantjoandespi@ad-sa.com o mitjançant cita prèvia trucant al telèfon 93 373 07 61.