Consulta pública prèvia

El tràmit de Consulta pública prèvia té per objecte obtenir l’opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions abans de l’elaboració d’un nou projecte normatiu.

Amb caràcter previ a l’elaboració d’una nova ordenança o reglament municipal, l’ajuntament recollirà l’opinió de la ciutadania en quant a:  

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

PROCESSOS OBERTS

 

Títol Data de publicació Acord consulta Documents
Pla d'emergència en situació de sequera de Sant Joan Despí 10/11/2023  
Modificació de les ordenances fiscals 2024 19/06/2023   PDF icon Informe projecte normatiu ooff2024.pdf
ANNEX 24 Preu Públic pel Servei de Menjador Social Gent Gran al Centre de Gent Gran Cirerers 11/04/2023   PDF icon informe preu públic menjador centre cirerers.pdf

PROCESSOS TANCATS

 

Títol Documents
Pla d'emergència climàtica i transició ecològica 2023-2030 de Sant Joan Despí PDF icon pla_clima_mes_annexes.pdf
Projecte de modificació de les ordenances fiscals per a 2023 PDF icon projecte_ooff_2023_web.ord_.pdf
Nova ordenança fiscal 4 reguladora de l'impost sobre l'increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana, amb derogació de la vigent.  

Modificació de les ordenances fiscals per l'any 2022

 

Tramitació administrativa per a la declaració de les àrees amb mercat d'habitatge tens pels municipis metropolitans

En aplicació de les disposicions de la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, l'Àrea Metropolitana és competent per fer aquesta declaració, d'acord amb la sol.licitud de l'Ajuntament de Sant Joan Despí. Ara s'obre un període de 10 dies hàbils (del 25 de maig al 7 de juny) de consulta i audiència, per als 27 municipis que han sol·licitat la tramitació fins aquest mes de maig del 2021. 

 

Preu públic pel servei de Casals d'estiu

 

Ordenança reguladora de les reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda

 

Preu públic pel servei de podologia al Centre de Gent Gran Cirerers

 

Reglament de règim interior del servei públic municipal d'activitats de lleure i esbarjo del casal d'estiu i altres casals per a nens i joves de Sant Joan Despí.

 

Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a Sant Joan Despí amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire. 1 de desembre de 2020.