Pressupost 2024

 Consulta el Pressupost municipal de 2024 de l'Ajuntament de Sant Joan Despí

 

 

El Pressupost municipal per a 2024 es va aprovar el 30 de novembre de 2023 pel Ple Municipal. Prèviament al seu debat al Ple, s'han pogut adreçar preguntes, consultes o suggeriments sobre la proposta de Pressupost municipal de 2024, al correu electrònic alcaldia@sjdespi.net 

Podeu consultar i/o descarregar el document relatiu al Pressupost municipal de 2024 de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

Consulta la informació relativa a l'execució pressupostària trimestral de l'Ajuntament de Sant Joan Despí en aquest enllaç.

Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anteriors al de l'any en curs? A Govern Obert pots consultar les dades dels drets i obligacions reconegudes de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.