Pressupost 2024

 

 

Consulta el Pressupost municipal de 2024 de l'Ajuntament de Sant Joan Despí

El Pressupost municipal per a 2024 es va aprovar el 30 de novembre de 2023 pel Ple Municipal. Prèviament al seu debat al Ple, s'han pogut adreçar preguntes, consultes o suggeriments sobre la proposta de Pressupost municipal de 2024, al correu electrònic alcaldia@sjdespi.net 

Pots consultar i/o descarregar el document relatiu al Pressupost municipal de 2024 de l'Ajuntament de Sant Joan Despí -inclou ingressos (per conceptes i per capítols), despeses (per àrea de gestió i per capítols) i inversions-.

Consulta la informació relativa a l'execució pressupostària trimestral de l'Ajuntament de Sant Joan Despí en aquest enllaç.

Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anteriors al de l'any en curs? A Govern Obert pots consultar les dades dels drets i obligacions reconegudes de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.