Esteu aquí

Oficina d'Atenció a la Ciutadania

L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania té com a objectiu atendre les consultes i sol·licituds que els ciutadans i ciutadanes adrecen a l’Ajuntament.

Ofereix un servei integral d’atenció personalitzada a la ciutadania per qualsevol canal: presencial, telefònic o telemàtic.

Al Registre General d’Entrades de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, podeu fer arribar les vostres peticions o presentar la documentació per als tràmits oficials que tingueu amb l’Ajuntament.
 

Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC):
Adreça: Camí del Mig, 9
Telèfon: 93 480 60 00
Correu electrònic: ajuntament@sjdespi.cat

 

Horari d’obertura presencial de l’OAC és:

Des de l'1 d'octubre fins al 31 de maig

 •     De dilluns a divendres de 9 a 14 h
 •     Dimecres de 9 a 14 i de 16:30 a 19 h


Des de l'1 de juny fins al 30 de setembre

 •     De dilluns a divendres de 9 a 14 h

 

Atenció telemàtica:

 •      Recepció i gestió de correus electrònics de la ciutadania: ajuntament@sjdespi.net
 •      A través de la Seu Electrònica els tràmits més habituals es poden realitzar on-line.

 

Tràmits amb cita prèvia:

 

 •  Padró municipal d’habitants (altes padró d’habitants, canvis de domicili del padró d’habitants, renovació padronal, tràmits d’estrangeria)
 •  IdCAT certificat
 •  Llicències d’Activitats i consulta d’expedients de Llicències
 •  Concertar visita amb els Serveis Tècnics.
 • Resta de tràmits, consulteu a l’OAC.

 

Podeu obtenir cita prèvia amb l’Ajuntament de Sant Joan Despí trucant al telèfon 93 480 60 00 en horari de 08:30 a 14:00h o a través d'aquest enllaç

   

  Tràmits sense cita prèvia:


  L’horari d’atenció presencial és de dilluns a divendres de 9 h a 14 h i dimecres tarda de 16.30 h a 19 hores.

   

   


  * Important:
  Recomanem per obrir els formularis de pdf editables la utilització dels navegadors Chrome o Firefox i / o d'un visor de PDF en els equips de sobretaula o portàtils.

   


  ___________________________________

   Padró Municipal d'Habitants:

  · Volant d'empadronament, convivència i històric **
  · Altes al Padró Municipal d’Habitants per canvi de municipi
  · Canvis de domicili dins del mateix municipi
  · Altes al Padró Municipal d’Habitants per naixement
  · Modificacions de dades personals al Padró Municipal d'Habitants
  · Certificats d'empadronament de residència
  · Baixes del Padró Municipal d'Habitants
  · Baixes del Padró Municipal d'Habitants de ciutadans estrangers per trasllat fora d'Espanya
   

  ** Per facilitar l’expedició de volants d'empadronament, de convivència o històrics s’ha habilitat la Carpeta Ciutadana que permet l'obtenció d'aquests documents mitjançant la identificació idCAT Mòbil.

  ___________________________________


  Territori, activitats, mobilitat i medi ambient

  · Llicències d'obres (Comunicació instal·lació de sacs de runa i Comunicació d'obres menors)
  · Comunicació prèvia ambiental (Annex III)
  · Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic
  · Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
  · Declaració responsable en matèria de salut alimentària
  · Sol·licitud prèvia en matèria d’incendis
  · Comunicació de canvi de titularitat d’activitats
  · Llicència ambiental (Annex II)
  · Sol·licitud d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats

  Tràmits Finestra Única Empresarial (FUE)

  ___________________________________

  Autoritzacions d'ús espai públic:
  · Autorització d’ús d’espai públic per fotografiar o filmar la via pública o els edificis municipals de Sant Joan Despí
  · Autorització d'ocupació de la via pública (obra, neteja, mudança, etc.)
  · Recollida d'oli, material i mobles

  ___________________________________

  Acció social:
  · Servei de Teleassistència
  · Servei de transport adaptat esporàdic
  · Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
  · Informes d'estrangeria

  ___________________________________


  Altres tràmits habituals:

  · Registre Municipal d'Unions Civils
  · Celebració de casaments civils
  · Reclamació a l'Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)
  · Inscripció al cens caní municipal
  · Llicència municipal per a la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos
  · Com sol·licitar un plànol de Sant Joan Despí
  · Compulsa de documents
  · Petició de dades estadístiques i estudis de població
  · Requisits per l’atorgament de la targeta d’aparcament de la ZONA VERDA per residents del barri Residencial Sant Joan

  ___________________________________


  Tràmits relatius als drets ARCO de protecció de dades personals:

  · Exercici del dret d'accés
  · Exercici del dret d'oposició
  · Exercici del dret de cancel·lació
  · Exercici del dret de rectificació

  · Exercici del dret a la limitació del tractament

  ___________________________________


  Tràmits d'altres administracions:

  · On adreçar-me per canviar el DNI o passaport
  · Com notificar a l'Agència Tributària (Hisenda) el canvi de domicili
  · On adreçar-me per tenir metge del sistema públic de salut a Sant Joan Despí