Pressupost 2014

Consulta el Pressupost municipal de 2014 de l'Ajuntament de Sant Joan Despí


Pots consultar i/o descarregar diferents documents relatius al Pressupost municipal de 2014 de l'Ajuntament de Sant Joan Despí: ingressos, despeses, pla d'inversions, liquidació i pressupost de la societat municipal ADSA.

Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anteriors al de l'any en curs? A Govern Obert pots consultar les dades dels drets i obligacions reconegudes de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.