Esteu aquí

Bodes Civils

Sala Jujol a Can Negre

CELEBRACIÓ MATRIMONI CIVIL


La Llei 35/1994, de 23 de desembre, autoritza els alcaldes o regidors en qui deleguin expressament a celebrar els matrimonis civils d’aquest Ajuntament.


Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona capacitada, majors d’edat o emancipats legalment, del mateix o diferent sexe.

Com es pot tramitar?
Per realitzar un casament civil a l'Ajuntament s’ha de tramitar un expedient matrimonial al Registre civil del municipi on viu un dels dos contraents.  Aquest document triguen a tramitar-lo de 2 a 3 mesos i una vegada tramitat té una validesa d’un any.

Mitjançant aquest document els contraents justifiquen que reuneixen els requisits de capacitat establerts en el codi civil per tal de contraure matrimoni segons la legislació vigent.

Registre Civil de Sant Joan Despí
Adreça: Carrer Bon Viatge, 37
Telèfon: 933735502

On es poden realitzar els matrimonis civils?
Els matrimonis civils es poden realitzar a l’Ajuntament o al Jutjat de Pau.

Documentació necessària per reservar dia i hora a l’Ajuntament

  • Instància matrimonial
  • Fotocòpia del DNI, passaport o NIE de les persones contraents i de dos testimonis
  • Original de l'expedient matrimonial una vegada estigui tramitat pel Registre Civil. Aquest document és imprescindible presentar-lo al Departament d’Alcaldia 15 dies abans de la celebració del matrimoni civil.


On adreçar-se:
S’ha d’adreçar telefònicament al telèfon 93 480 60 58 del Departament d’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per tal de concretar dia i hora de la cerimònia mitjançant instància de casament civil.

Calendari
Des del Departament d’Alcaldia es determinarà la disponibilitat i l'espai adient.
 


Calendari any 2021

Mes Sala Jujol de l'Ajuntament Can Negre
Gener Divendres 15 Dissabte 23
Febrer Divendres 19  -
Març Divendres 12 Dissabte 20
Abril Divendres 16 Dissabte 24
Maig Divendres 7 Divendres 14 - Dissabte 15
Juny Divendres 18 Divendres 11 - Dissabte 12
Juliol Divendres 9 Dissabte 17
Agost  -  -
Setembre Divendres 10 Dissabte 18
Octubre Divendres 22 Dissabte 16
Novembre Divendres 19 Dissabte 27
Desembre Divendres 17  -

 


Calendari any 2022

Mes Sala Jujol de l'Ajuntament Can Negre
Gener Divendres 14 Dissabte 22
Febrer Divendres 11 Dissabte 19
Març Divendres 11 Dissabte 19
Abril Divendres 1 Dissabte 30
Maig Divendres 6 Divendres 13 - Dissabte 14
Juny Divendres 10 Dissabte 11
Juliol Divendres 8 Divendres 15 - Dissabte 16
Agost  -  - 
Setembre Divendres 16 Dissabte 17
Octubre Divendres 14 Dissabte 15
Novembre Divendres 18 Dissabte 26
Desembre Divendres 16  -

 


Transcorreguts 15 dies des de la celebració del matrimoni es podrà recollir el llibre de família al Registre Civil de Sant Joan Despí.

En cas que tinguin fills comuns, i per tant, llibre de família anterior al matrimoni, hauran de presentar-lo prèviament al Registre Civil per tal que puguin fer-hi la inscripció del matrimoni.