Esteu aquí

Europees 2024

Eleccions europees del 9 de juny de 2024


El dia 9 de juny de 2024 se celebraran les Eleccions al Parlament Europeu per als propers cinc anys. En aquestes eleccions podran votar, a més de les persones amb nacionalitat espanyola, els nacionals de països de la Unió Europea que siguin majors d’edat i que hagin manifestat prèviament la seva intenció de votar al nostre país per tal d’estar inclosos en el cens electoral vigent (per tal de ser inclòs en el cens electoral es requereix la inscripció en el Padró municipal).

Sorteig de formació de les meses electorals per a les eleccions al Parlament Europeu. Dia 15 de maig, a les 9:30 hores, a l’Ajuntament de Sant Joan Despí

Segons disposa la normativa electoral vigent s’estableix la competència dels ajuntaments pel nomenament de persones que integren les meses electorals així com el procediment a seguir i donar a conèixer a la ciutadania en general que, per efectuar la designació d'aquests càrrecs, se celebrarà sorteig públic en el saló de sessions de la Casa Consistorial el proper dia 15 de maig a les 9:30 hores, davant Junta de Govern Local en sessió pública.

 

Manifestació de voluntat de vot per a residents estrangers i estrangeres

Els residents estrangers/es a Espanya poden declarar formalment la seva voluntat de votar en les eleccions europees a través d'Internet, correu postal o presencialment a l'Ajuntament. 

El termini per inscriure's en el Padró i presentar la manifestació de voluntat de vot finalitzarà el 30 de gener de 2024. Les manifestacions presentades després d'aquesta data, incloses les que poguessin presentar-se per reclamació a les dades d'inscripció en el cens electoral, no s'incorporaran en el cens vigent de les eleccions del 9 de juny de 2024.

Per internet

Els ciutadans i ciutadanes de la UE residents a Espanya poden manifestar la seva intenció de votar a Espanya en les eleccions al Parlament Europeu (i també en les eleccions municipals si ho desitgen) per internet si accedeixen al tràmit de la Seu Electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística mitjançant el sistema cl@ve:

https://sede.ine.gob.es/manifestacionVotoPermanente/presentacion

Presencialment

Mitjançant l'imprès de declaració formal, model CERE.DFA, disponible també a l’Ajuntament o a través de la Seu electrònica de l’INE a l’enllaç següent:

https://sede.ine.gob.es/manifestacionVotoPermanente/presentacion

L'acreditació d'identitat podrà fer-se, amb la targeta d'estranger on figura el NIE, amb el document d'identitat o passaport del seu país d'origen.

Per correu postal

Per tal de facilitar la manifestació de voluntat de vot en les eleccions al Parlament Europeu, l'Oficina del Cens Electoral (OCE) ha enviat en els últims dies d'octubre de 2023 una comunicació als ciutadans i ciutadanes de la UE residents a Espanya, amb les dades dels seus empadronaments preimpresos.

Les comunicacions s'han remès únicament als qui l'OCE no s'hagi dirigit en ocasió d'eleccions al Parlament Europeu anteriors (altes en Padró posteriors a 30 d'agost de 2018) i no hagin realitzat la declaració formal d'intenció de vot.

Aquesta comunicació inclou una clau de tramitació telemàtica (CTT) que possibilita realitzar la manifestació de vot en eleccions al Parlament Europeu per internet, sense tenir accés a Cl@ve, accedint a la seu electrònica de l'INE en la següent adreça https://sede.ine.gob.es/manifestacionvotouectt

Els qui rebin aquesta carta podran manifestar la seva voluntat de votar en les eleccions al Parlament Europeu per internet o per correu postal enviant la resposta a la carta directament a la Delegació Provincial de l'OCE, sense necessitat de pagar franqueig.

 

Servei de consulta del cens electoral i reclamacions

El cens electoral per a les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024 es podrà consultar del 22 al 29 d'abril a través de la pàgina web de l’Institut Nacional d’Estadística (www.ine.es) i presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (camí del Mig, 9 - Telèfon 93 480 60 00). El cens de referència serà el tancat a data 30 de gener de 2024. 
 
El període d’exposició al públic del cens electoral serà del 22 al 29 d'abril, ambdós inclosos. En cas necessari, es podran fer les pertinents reclamacions sobre inclusions, exclusions o modificacions en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i el dimecres, de 16.30 a 19 h, a les dependències de l’OAC (excepte els dies festius). 
 
Per poder exercir el dret de vot a les eleccions al Parlament Europeu és necessari estar inscrit correctament en el cens electoral.

 

Més informació a:

https://infoelectoral.interior.gob.es/elecciones-al-parlamento-europeo

https://elections.europa.eu/es