Esteu aquí

Incidències dels serveis

Prohibició de llançar petards de risc mitjà i alt (F2 i F3)*

 

Atenent les recomanacions i normatives de les autoritats, l’Ajuntament de Sant Joan Despí ha establert una sèrie de mesures per al llançament de petards amb motiu de la revetlla de Sant Joan:

 • Prohibit llançar petards de categoria F2 (risc mitjà) i F3 (risc alt) a tot el nucli urbà llevat dels llocs destinats a aquest efecte. Cal observar sempre la categoria, que ha d’estar degudament indicada a l’embolcall.
 • S’habilitaran espais específics, exclusius, delimitats i degudament senyalitzats destinats al llançament de petards, obligatori per als de categoria F2 i F3 (*).
 • S’ha de respectar la distància mínima obligatòria vers el petard i els límits d’edat: F1 (12 anys i 1 metre); F2 (16 anys i 8 metres) i F3 (18 anys i 15 metres).
 • Eviteu aglomeracions a l’espai públic.
 • Respecteu sempre les mesures de protecció, d’higiene i les distàncies de seguretat.
 • Eviteu l’ús de gel hidroalcohòlic o altres productes inflamables, en cas que manipuleu petards.

L’incompliment d’aquestes normes serà objecte de sanció (fins a 300 €) en aplicació de l’Ordenança Municipal de Civisme.

*ESPAIS HABILITATS PER AL LLANÇAMENT DE PETARDS DE RISC MITJÀ I ALT (F2 I F3) per a la nit de la revetlla (23 de juny)

 • Carrer d’Indústria, entre Gran Capità i avda. Mare de Déu de Montserrat (zona industrial)
 • Carrer de Cirerers, entre Frares i avda. del Baix Llobregat (zona industrial)
 • Nou vial del sector ITV que connecta l’avinguda de Barcelona –zona Eixample– amb el carrer Major (Centre)
 • Carrer de Torreblanca: terreny al costat de la pista esportiva
 • Carrer de Manuel Vázquez Montalbán: entre carrers Major i Ana María Martínez Sagi (les Begudes)
 • Carrer de la TV3, entre Oriol Martorell i el pàrquing de TV3

 

 


 

Alerta davant la presència de senglars

 

Davant la possible presència d’exemplars de porcs senglars a la ciutat, especialment a la zona del Pla del Vent-Torreblanca, demanem màxima precaució. El porc senglar és un animal salvatge cada vegada més freqüent en zones urbanes. És probable que estigui de pas perquè recorren llargues distàncies.

En cas de trobar-vos amb un porc senglar es recomana el següent:

 • No ens hi hem d’apropar mai, ni tocar-los: No es tracta de mascotes, sinó d’animals que viuen en un entorn natural i, per tant, ens poden veure com una amenaça directa si ens apropem.
 • Evitem moviments o sorolls bruscos si es troben molt a prop: ells intenten fugir si veuen perill i el poden evitar. Però en el cas que estiguin a prop, o vagin amb les seves cries hem d’evitar fer moviments o sorolls bruscos, ja que ho podrien interpretar com una amenaça directa i enfrontar-se a nosaltres.
 • No els hem de donar menjar: que amb aquest fet es modifica la seva conducta i acaben perdent la por a les persones. No hem d’oblidar que són animals salvatges.
 • Llençar la brossa dins de bosses i assegurar-nos que el contenidor queda tancat correctament. Evitem llençar menjar a les papereres.
 • El menjar dels animals domèstics ha de quedar fora de l’abast dels senglars.
 • En cas que notem la seva presència podem fer soroll per tal que no s’acostin. No fer-ho en cas de tenir-los a una distància molt curta.
 • Lliguem els gossos davant la seva presència: en cas que es sentin atacats poden ferir o envestir el nostre gos.
 • Conduïm amb precaució: Poden creuar la carretera i provocar una col·lisió i/o la seva mort.

L’Ajuntament ha augmentat la vigilància i ha posat les mesures de neteja necessàries per evitar la presència d’escombraries que els serveixin d’aliment.