Esteu aquí

Reiniciem

 

Reiniciem Sant Joan Despí és el pla per a la reactivació social i econòmica de la ciutat que impulsa l'Ajuntament de Sant Joan Despí en resposta a les conseqüències provocades per la pandèmia de la COVID-19.

El pla, dotat amb 1,6 milions d'euros, vol crear les condicions per reactivar l'activitat econòmica a la ciutat i ajudar les persones, comerços, petites i mitjanes empreses, autònoms i indústries que més hagin patit les conseqüències socials i econòmiques de l’emergència sanitària. Les mesures inclouen beneficis fiscals, ajuts directes, incentius a la contractació, plans d'ocupació i subvencions per als desplaçaments, entre altres.

En aquesta pàgina trobareu informació actualitzada sobre les mesures, ajuts i subvencions que s'endeguin en el marc del pla.

Consulta el Pla Reiniciem Sant Joan Despí

 

CONVOCATÒRIES TANCADES:

SUBVENCIONS PER ALS DESPLAÇAMENTS EN TRANSPORT PÚBLIC PER A JOVES (FINS A 25 ANYS) QUE CURSIN ESTUDIS SUPERIORS EL CURS 2021/2022

L'Ajuntament ofereix subvencions per als desplaçaments en transport públic dels joves de Sant Joan Despí (fins a 25 anys) que cursin estudis superiors fora de la ciutat durant el curs 2021/2022 (cicles formatius de grau superior i estudis universitaris, o estudis assimilats. Queden excloses les persones matriculades a postgraus i màsters). Es destinen a aquesta acció 75.000 euros.

BASES REGULADORES SUBVENCIONS DESPLAÇAMENTS EN TRANSPORT PÚBLIC PER A JOVES QUE CURSIN ESTUDIS SUPERIORS CURS 2021/2022 

La presentació de sol·licituds està tancada

 

SUBVENCIONS DESTINADES ALS COMERÇOS I SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONES EN ATUR 2021

Subvenció a les activitats comercials i de serveis de Sant Joan Despí destinada a la contractació laboral i temporal, per un període mínim de dos mesos consecutius, de persones desocupades de la ciutat. 

L'Ajuntament subvencionarà amb un màxim de 3.080 euros per dos mesos de contracte de jornada completa

En la sol·licitud de subvenció caldrà presentar el contracte laboral havent gestionat obligatòriament l'oferta de treball mitjançant la Borsa de treball local (Promodespí-Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Joan Despí), que col·laborarà en el procés de selecció de les candidatures més adequades segons les necessitats i el perfil professional que hauran assenyalat les empreses. L'entrevista i selecció final dels/les candidats/es la determinarà l'empresa interessada. 

D'aquesta forma, per obtenir aquesta subvenció per a la contractació de personal, cal primer contactar amb Promodespí (tel. 93 480 80 50 - promocio@sjdespi.net) per tal de tramitar la corresponent oferta de treball.

BASES REGULADORES SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONES EN ATUR 2021

La presentació de sol·licituds està tancada

 

SUBVENCIONS PER PROMOURE ACTIVITATS COMERCIALS I DE SERVEIS I EL SUPORT A LES EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES FOMENTANT LA PRESÈNCIA DE LA DONA A L'ÀMBIT DE L'EMPRENEDORIA I LA IMPLEMENTACIÓ DE PLANS D'IGUALTAT PER A L'ANY 2021

L'Ajuntament posa en marxa subvencions per fomentar les activitats comercials i de serveis, la contractació de persones desocupades i la implementació de plans d'igualtat a les empreses, amb una dotació de 30.000 euros.

Aquestes subvencions consten de cinc línies:

A) Subvenció a la taxa d'obertura d'establiments del municipi (tant per nova activitat com per canvi de titularitat), fomentant l'emprenedoria femenina.

B) Subvenció a les taxes i impostos municipals per obres d'adequació i modernització de l'establiment comercial.

C) Subvenció destinada a la modernització, millora i dinamització dels mercats municipals.

D) Subvenció a la contractació laboral de persones desocupades del municipi.

E) Subvenció destinada a l'elaboració, implementació i registre de plans d'igualtat a les empreses

BASES REGULADORES SUBVENCIONS PROMOURE ACTIVITATS EN EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS I EL SUPORT A LES EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES FOMENTANT LA PRESÈNCIA DE LA DONA A L'ÀMBIT DE L'EMPRENEDORIA I LA IMPLEMENTACIÓ DE PLANS D'IGUALTAT, PER A L'ANY 2021

La presentació de sol·licituds està tancada

 

SUBVENCIONS PER ALS DESPLAÇAMENTS EN TRANSPORT PÚBLIC I A LA MOBILITAT SOSTENIBLE PER A JOVES QUE CURSIN ESTUDIS SUPERIORS CURS 2020-2021

L'Ajuntament ofereix subvencions per als desplaçaments dels joves de Sant Joan Despí (fins a 25 anys) que cursin estudis superiors el curs 2020/2021 (cicles formatius de grau superior i estudis universitaris, o estudis assimilats. Queden excloses les persones matriculades a postgraus i masters). Es destinen a aquesta acció 120.000 euros.

Aquestes subvencions compten amb dues línies:

A) Subvenció per les despeses vinculades al desplaçament en transport públic, mitjançant el lliurament directe de títols de transport per cobrir els transports dels dos darrers trimestres del curs acadèmic.

B) Subvenció per a la compra d'una bicicleta elèctrica o patinet elèctric. L'import màxim de subvenció serà del 75% del cost del vehicle, amb un import màxim subvencionable de 200 euros.

BASES REGULADORES SUBVENCIONS DESPLAÇAMENTS EN TRANSPORT PÚBLIC I A LA MOBILITAT SOSTENIBLE PER A JOVES QUE CURSIN ESTUDIS SUPERIORS CURS 2020/2021 

La presentació de sol·licituds està tancada

 

AJUTS ECONÒMICS A LES FAMÍLIES DE SANT JOAN DESPÍ ESCOLARITZADES A CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS D'EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA DE LA CIUTAT I CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL DE FORA DEL MUNICIPI

Amb la finalitat de donar suport a les famílies de la ciutat amb fills i filles escolaritzats, l'Ajuntament de Sant Joan Despí ofereix ajuts econòmics que reduiran en 10 euros la quota que abonen a l'associació de mares i pares d'alumnes (AMPA). Aquests ajuts seran de caràcter individual i es gestionaran a través de les AMPA dels centres escolars i beneficiaran les famílies amb fills i filles escolaritzats a centres públics i concertats d'infantil, primària o secundària obligatòria de la ciutat i a centres d'educació especial de fora de la ciutat. Aquests ajuts estan dotats amb 33.120 euros.

BASES REGULADORES AJUT ECONÒMIC A FAMÍLIES ESCOLARITZADES A CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS I CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL 

La presentació de sol·licituds està tancada

 

SUBVENCIONS PER A COMERÇOS I SERVEIS PER FER FRONT A LA CRISI ECONÒMICA GENERADA PER LA COVID-19

L'Ajuntament posa en marxa subvencions, adreçades a comerços i serveis de Sant Joan Despí, per fer front a despeses generades durant l'estat d'alarma i la posada en marxa dels negocis. Es destinen a aquesta acció 300.000 euros.

Aquestes subvencions compten amb dues línies:

A) Subvenció de 300 euros per les despeses vinculades al manteniment de l'activitat dels comerços locals i serveis, per a aquells establiments que hagin estat tancats durant l'estat d'alarma o que hagin patit una pèrdua del 50% de la seva facturació. 

B) Subvenció de fins a 300 euros destinada a la reactivació dels comerços locals i serveis en la seva adaptació digital i la despesa en mesures de prevenció a causa de la COVID-19: fins a 200 euros per a aquells establiments que apostin per la digitalització com a millora del seu negoci i fins a 100 euros per a aquells que acreditin despeses per la compra de material de protecció i prevenció.

BASES REGULADORES SUBVENCIONS PER FER FRONT A LA CRISI GENERADA PER LA COVID-19 

La presentació de sol·licituds està tancada

 

SUBVENCIONS DESTINADES ALS COMERÇOS I SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONES EN ATUR 2020

Amb la finalitat de promoure la reactivació comercial i afavorir l'ocupació, l'Ajuntament ha subvencionat la contractació de 15 persones en atur de la ciutat per part d'activitats comercials i de serveis de Sant Joan Despí durant l'any 2020.

La presentació de sol·licituds està tancada

 

 CONTRACTACIÓ DE JOVES DURANT L'ESTIU 2020

Durant l'estiu de 2020, l’Ajuntament va contractar fins a una cinquantena de joves de la ciutat per realitzar tasques a l’espai públic mitjançant els programes Work Experience (per a joves de 18 a 30 anys que hagin finalitzat una formació professionalitzadora) i Treball a l’Estiu (per a joves de 18 a 25 anys que estiguin estudiant una formació reglada). Aquesta acció es va dotar amb 80.000 euros. 

Noticies de Reiniciem