Esteu aquí

Subvencions i convenis 2021El teixit associatiu local desenvolupa una tasca molt important a la dinàmica social, cultural, educativa i de temps de lleure a la nostra ciutat.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí aposta per fomentar el treball conjunt amb la ciutadania organitzada i la formalització de convenis de compromís mutu per al desenvolupament de serveis i activitats en benefici de la col·lectivitat del municipi.

Per aquest motiu, la Junta de Govern de data 14 de desembre va aprovar les  BASES DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ PER A LA SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I MEDI AMBIENT INCLOSA DINS DEL PLA REINICIEM SANT JOAN DESPI 2021.

En aquestes bases s’hi recullen tots els conceptes subvencionables des dels diferents àmbits d’actuació com la promoció associativa, l’esport, l’educació, infància i família, l’acció social, la igualtat, el medi ambient, la joventut, solidaritat i cooperació, gent gran i sanitat, així com el termini de presentació de sol·licituds, justificació econòmica i memòria d’activitats.

NOTA: En el cas que la vostra entitat tingui un nou compte bancari, heu d’entregar, com a annex, una sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’ajuntament a creditors particular. Us la podeu descarregar aquí.

Per a més informació us podeu descarregar també els Criteris Explicatius justificació 2021.

Important!! per poder guardar els models s’han de descarregar primer al vostre ordinador.

ÀMBIT PROMOCIÓ ASSOCIATIVA


Convenis anuals i/o subvencions puntuals (associacionisme veïnal, cultura popular i tradicional, creació artística i manifestacions culturals singulars, comunicació i ús de les TIC, educació en el lleure – esplai)  Annex 1.1

Línia 1. Programa anual d'activitats de funcionament  Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d'activitats

 • Termini sol·licitud: 15 de gener de 2021
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2021
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2021

Línia 2. Subvencions per activitats puntuals, extraordinàries, celebracions o altrers esdeveniments Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d'activitats

 • Termini sol·licitud: Durant l'any 2021
 • Termini justificació econòmica: màxim 15 de gener de 2022
 • Termini memòria d'activitats: 31 de desembre de 2021


Subvenció colònies i campaments. Annex 1.2Sol·licitud i justificació

 • Termini sol·licitud i justificació: 15 d’octubre de 2021

 

ESPORTS


Projecte anual de funcionament de l’entitatAnnex 2.1Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud:  15 de gener de 2021
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2021
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2021

Subvencions puntuals per actes esportius, competicions no previstes inicialment, activitats de promoció esportiva, accions formatives dels tècnics/ques en actiu a l’entitat i actes socials que potenciïn la cohesió interna de l’entitat esportiva

 • Termini sol·licitud: durant l'any 2021

Promoció de la pràctica esportiva en edat escolar. Annex 2.2 | Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 15 de gener de 2021
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2021
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2021


EDUCACIÓ, INFÀNCIA I FAMÍLIA


Projectes educatius dels centres. Annex 3Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica i memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 15 de febrer de 2021
 • Termini justificació econòmica i memòria: 5 de novembre de 2021


ACCIÓ SOCIAL


Convenis anuals i/o subvencions puntuals (Serveis Socials, Discapacitat intel·lectual). Annex 4Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 15 de gener de 2021
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2021
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2021


MEDI AMBIENT


Convenis anuals. Annex 5Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 15 de gener de 2021
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2021
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2021


JOVENTUT

▶ Convenis anuals. (Festes tradicionals catalanes, Dinamització juvenil) Annex 6  | Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 15 de gener de 2021
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2021
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2021


COOPERACIÓ

Projectes cooperació internacional. Annex 7.1Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 22 de gener de 2021
 • Termini justificació econòmica: 30 de novembre de 2021
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2021


GENT GRAN

▶ Convenis anuals. Annex 8

Línia 1. Suport manteniment estructura de l’entitat  Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 15 de gener de 2021
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2021
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2021

Línia 2. Subvencions per activitats puntuals Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: Durant l’any 2021
 • Termini justificació econòmica: 31 de desembre de 2021
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2021

 


SANITAT

Convenis anuals. Annex 9Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 15 de gener de 2021
 • Termini justificació econòmica: 15 d'octubre de 2021
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2021


IGUALTAT


▶ Convenis anuals. Annex 10Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 15 de gener de 2021
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2021
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2021

Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar la sol·licitud amb la documentació requerida al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (Camí del Mig, 9, de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i dimecres de 16.30 a 19 h)  a l’Àrea de Serveis a la Persona (Av Barcelona, 41, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h, dimecres de 17 h a 19 h) o de manera telemàtica dins dels terminis establerts.

Recordeu que segons consta a les bases, les entitats sol·licitants hauran de tenir justificades les subvencions anteriorment concedides, tant la justificació econòmica com la memòria d’activitats, el termini de les quals ja hagi finalitzat.